Trang chủ Về Techsignin (TSi)

Về Techsignin (TSi)

 

1. TSi hướng tới định hướng xây dựng một cộng đồng quan tâm đến các vấn đề, khía cạnh liên quan đến công nghệ. Các bài viết trên TSi ở dạng dịch từ tin nước ngoài, tự tìm tòi nghiên cứu viết, do nhiều thành viên yêu thích tham gia đóng góp. Các bài viết đều có dẫn nguồn để thông báo nơi tham khảo tài liệu, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan hơn về những thông tin được đăng tải.

2. TSi không nhắm đến việc trở nên khác biệt đối với các trang thông tin khác, cái TSi quan tâm là nội dung phục vụ bạn đọc như thế nào, góp ý của bạn đọc nhằm cải thiện ra sao.

3. Hiện nhân sự có hạn nên nội dung chắc chắn sẽ chỉ lo đủ trong khả năng và kiến thức, việc có nhiều thành viên tham gia viết bài là điều mà TSi luôn mong muốn.