Cô Hà Lâm Tú Quỳnh sẽ làm giám đốc truyền thông phụ trách riêng thị trường Việt Nam, việc này được xem là giảm tải cho cô Amy Kunrojpanya khi từng phụ trách thị trường Việt Nam, Thái Lan và các thị trường mới nổi

Cô Hà Lâm Tú Quỳnh: giám đốc truyền thông mới của Google tại Việt Nam
Cô Hà Lâm Tú Quỳnh – Giám đốc Truyền thông của Google Tại Việt Nam.

Về với Google, cô Hà Lâm Tú Quỳnh sẽ nhận nhiệm vụ phát triển hình ảnh của hãng tại Việt Nam, cũng như tổ chức những hoạt động hỗ trợ cho giới khởi nghiệp, giáo dục và văn hoá trong nước. Cô cho biết Google vẫn bám sát ba hướng hoạt động truyền thông tại Việt Nam, đó là lắng nghe và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp bằng những công cụ, giải pháp hiện có của Google.

Hãng cũng sẽ phối hợp với các trường đại học, cao đẳng,… tổ chức những lớp tập huấn ngắn hạn về Adsense, Adword…  và cấp chứng chỉ cho các học viên để họ có thêm lợi thế khi tham gia tuyển dụng. Về mặt văn hoá, YouTube sẽ là kênh được đẩy mạnh để mang hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Giám đốc truyền thông mới cũng sẽ là người phát ngôn với Báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Google tại Việt Nam.

Như vậy là sau cô Nguyễn Phương Anh – Giám đốc tiếp thị, Google đã có thêm một phụ nữ người Việt Nam đảm nhận vai trò chính ở thị trường này. Trước khi cô Hà Lâm Tú Quỳnh vào vị trí hiện tại, công việc này do cô Amy Kunrojpanya đảm nhận kiêm nhiệm chung cho cả Việt Nam, Thái Lan và những thị trường mới nổi.