Điện thoại thông minh từ lâu được xem là vật bất ly thân của người dùng Việt, infographic dưới đây với các số liệu phần nào chứng minh được điều này.

Infographic này dùng quảng bá cho smartphone Moto E, đi cùng với đó là các con số thú về tỷ lệ người dùng không thể sống thiếu smartphone.

Thú vị: Vì sao người dùng Việt hay gọi điện thoại là dế yêu?