TheVerge cho biết Facebook Messenger đã có một thiết kế mới hơn và nhiều biểu tượng cảm xúc (emoji) cũng đã được thêm vào.

Facebook đưa thêm nhiều biểu tượng cảm xúc (emoji) vào Mesenger

Theo đó Facebook cho biết emoji mới sẽ quan tâm đến giới tính, cụ thể là nhiều emoji nữ hơn, thêm vào đó là các biểu tượng như cảnh sát, vận động viên nữ cho các bộ môn thể thao, và hãng sẽ cập nhật tiếp nhiều emoji hơn nữa.

Facebook còn thực hiện thay đổi quan trọng với emoji: Trước đây, người dùng sẽ nhìn thấy các biểu tượng cảm xúc mặc định trên thiết bị của họ, thay vì các biểu tượng emoji của Facebook Messenger.

Nhưng giờ đây, dù đang sử dụng nền tảng nào,  tất cả các emoji đều được đồng bộ hóa, có nghĩa là bạn sẽ nhận hình ảnh giống nhau một khi icon được gửi đi dựa theo chuẩn của Messenger. Với cách làm mới, Facebook muốn xóa bỏ hiểu lầm khi gửi biểu tượng cảm xúc chỉ vì các thiết bị không cùng nền tảng hệ điều hành.

Facebook đưa thêm nhiều biểu tượng cảm xúc (emoji) vào Mesenger

Trong năm qua, các hãng công nghệ đã nỗ lực nhằm giới thiệu các emoji mới gần với cuộc sống hơn. Bước đầu tiên là giới thiệu các màu da cho emoji, sau đó là bình đẳng giới, bắt đầu từ việc cho nhân vật nữ làm nhiều nghề hơn. Việc Facebook giới thiệu bộ Emoji của riêng Messenger có thể xem có sự ảnh hưởng nặng đến tiêu chuẩn chung của các bộ Emoji, song cũng có một mặt tích cực là nó sẽ là nhân tố thôi thúc các hãng khác cùng hành động để quy chuẩn hóa nó, đặc biệt là khi Facebook đang có lượng người dùng rất lớn. 

Tham khảo: Theverge