Mac OS: chỉnh plain text làm mặc định trong ứng dụng TextEdit

Không rõ nguyên nhân gì mà trong ứng dụng đọc chỉnh sửa văn bản TextEdit dành cho hệ điều hành OS X, định dạng mặc định là Rich text. Nếu bạn thích định dạng thuần túy (plain text), bạn có thể dễ dàng thiết lập câu lệnh trong Terminal.

Mở Terminal ra và nhập vào dòng lệnh sau:

defaults write com.apple.TextEdit RichText -int 0

Thế là xong. Bây giờ bạn mở thư mục mới trong TextEdit, định dạng mặc định sẽ được chuyển thành định dạng văn bản thuần túy (plain text), không có tùy chọn định dạng (kích cỡ font chữ, màu sắc, in nghiêng, in đậm…). Màn hình soạn thảo văn bản nhìn gọn gàng hơn.

Ngoài ra còn có một cách khác để thực hiện là vào menu TextEdit > Chọn Preferences > Hộp thoại hiện ra bạn chọn Plan Text (như hình dưới)

Mac OS: chỉnh plain text làm mặc định trong ứng dụng TextEdit

Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa định dạng rich text và plain text bằng tổ hợp phím Shift + Command + T

Định dạng văn bản Rich text: (viết tắt của Rich Text Format, nghĩa là định dạng văn bản giàu tính chất) là định dạng tập tin dùng cho văn bản máy tính với các bản mô tả được công bố cho công chúng, phát triển bởi Microsoft từ năm 1987 cho các sản phẩm của Microsoft và cho các văn bản đa nền tảng, có thể được trao đổi giữa nhiều hệ thống máy tính và chương trình soạn thảo khác nhau.

Định dạng văn bản thuần túy (Tiếng Anh: Plain text) là dạng trình bày văn bản trên máy tính mà không sử dụng các định dạng văn bản để trình bày, nó có thể đọc được dễ dàng mà không cần xử lý nhiều.

Các phần mềm hỗ trợ việc soạn thảo văn bản thuần túy sẵn có nhất là Notepad (Windows), NotePad++,  nano (Unix, Linux), SimpleText (Mac OS), hoặc TextEdit (Mac OS X).

Theo: lifehacker

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Góc quảng cáo, cám ơn bạn