Dễ dùng và miễn phí, Google Sheets đang dần trở thành một công cụ linh hoạt thay thế cho Excel trong việc hỗ trợ hoạt động cá nhân hay kinh doanh.

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Nếu đang bắt đầu làm quen với Google Sheets, 5 tính năng dưới đây sẽ rất có ích cho việc sử dụng dữ liệu của bạn.

Nhập dữ liệu vào bảng

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Nếu muốn lấy thông tin và dữ liệu của một trang web nào đó, bạn có thể sử dụng chức năng ImportHTML. Đây là một trong những tính năng vượt bậc của Google sheet.

Hàm nhập này cho phép kéo dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào bảng tính của bạn. Ngoài ra, dữ liệu cũng sẽ tự động cập nhật mỗi khi bạn mở bảng tính (nếu bảng gốc thay đổi) theo thời gian thực.

Hàm có cấu trúc như sau:

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Trong đó:

– URL: địa chỉ trang web chứa dữ liệu mà bạn cần lấy

– Table: nơi dữ liệu hiển thị trên trang web

– 0: thể hiện bảng mà bạn muốn nhập, nếu có nhiều bảng trên web (0 là bảng đầu tiên, 1 là bảng thứ 2, …)

Một điều cần lưu ý là URL và table phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Hình trên là ví dụ cho bảng theo dõi số liệu thống kê trong một giải đấu. Bạn có thể nhập số liệu từ trang web như Baseball vào bảng tính.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đánh dấu trang web. Nhưng với hàm ImportHTML, bạn có thể tùy chỉnh và lấy số liệu cần nhập (bằng cách thêm Cột 1, Cột 4… sau “0”). Ngoài ra, còn có thể nạp dữ liệu từ bảng trên trang web khác nhau, sau đó hiển thị tất cả trên bảng tính.

Tham chiếu dữ liệu từ trang tính

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Khi có nhiều bảng tính và tất cả đều liên quan đến nhau, bạn có thể sử dụng tham chiếu để truy xuất dữ liệu. Nếu dữ liệu của bảng tính gốc thay đổi thì giá trị trong bảng tóm tắt cũng sẽ tự động cập nhật. Để thực hiện bạn dùng câu lệnh dưới:

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Trong đó:

  • “Sheet1”: tên của trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn tham chiếu
  • “B5” là ô muốn tham khảo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm Importrange để tham chiếu dữ liệu từ bảng tính khác.

URL: dùng để liên kết với bảng tính khác, cho phép liên kết ô của bảng tính này với ô mà bạn nhập công thức. Khi giá trị của ô được cập nhật, thì ô khác cũng sẽ tự động thay đổi theo. Đồng thời, hàm này cũng giúp bạn tham chiếu đến một dải ô.

Định dạng theo điều kiện

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Tính năng này giúp định dạng giá trị của ô trong bảng tính. Bạn thực hiện bằng cách nhấp vào nút “Format” trên thanh công cụ, chọn Conditional Formatting. Sau đó thiết lập thông số tại cửa sổ mở ra bên phải.

Ví dụ, bạn có thể tạo ra một ô (hoặc dải ô) màu xanh nếu giá trị lớn hơn 0.

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Trong ví dụ này, nếu giá trị của ô B4 là 63 hoặc cao hơn, bạn có thể tự động làm cho giá trị của ô hiện tại là 35. Nếu không, giá trị hiển thị của ô đó sẽ là 0.

Nhúng trang tính trên web

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Giải pháp này giúp bạn chỉnh sửa thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách chọn File > Publish to the Web, rồi nhấp vào tab Embed.

Lúc này, bạn sẽ chọn xuất bản toàn bộ bảng tính hay một trang cụ thể nào đó. Kế đến, chỉ cần sao chép và dán mã iFrame vào trang web của bạn.

Tạo menu tùy chỉnh với Scripts

5 tính năng hữu ích của Google Sheets bạn nên biết

Để xây dựng chức năng tùy chỉnh trong bảng tính, dùng Google Apps Script. Từ thanh menu, chọn Tools > Add-ons nếu bạn muốn dùng tiện ích có sẵn. Hoặc viết kịch bản cho riêng mình bằng cách chọn Script Editor.

Theo How-To Geek