Bố cục bàn phím phổ biến được nhiều người dùng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đó là dạng QWERTY và bố cục này gần như đã được lấy làm chuẩn.

Ngoài ra cũng có một số ít người dùng bố cục bàn phím khác như QZERTY, DVORAK hoặc những nước không dùng chữ latin như TQ họ sẽ phải dùng bố cục riêng. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao bố cục của bàn phím không chỉ có chữ mà còn có thêm nhiều kí tự trên mỗi phím?

Tại sao một vài bàn phím lại có nhiều ký tự lạ trên một phím?

Thực chất bàn phím có thêm những ký tự ấy là một biến thể khác của dạng bố cục QWERTY. Đó có thể là biến thể để gõ tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha. Ví dụ, tiếng Pháp vừa dùng chữ latin vừa dùng ký hiệu riêng của họ nên các phím đó dùng để gõ tiếng Pháp hay Tây Ban Nha.

Làm thế nào có thể gõ những ký tự đó?

Bây giờ thì các bạn đã đã biết tại sao một số phím lại có nhiều ký tự lạ và câu hỏi tiếp theo mà nhiều bạn sẽ thắc mắc đó chính là làm sao để gõ những ký tự đó? Các ký tự này hoàn toàn không thể gõ bằng cách giữ phím Shift. Bạn cần phải vào phần cài đặt của Windows và chỉnh ngôn ngữ về đúng với ngôn ngữ của các ký tự đó. Ví dụ, bàn phím QWERTY của bạn là biến thể tiếng Pháp thì bạn cần chuyển ngôn ngữ đang sử dụng về tiếng Pháp để có thể gõ những ký tự này.

Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ.

Tại sao một vài bàn phím lại có nhiều ký tự lạ trên một phím?

  • Bạn vào phần cài đặt của Windows 10, đi đến phần “Thời gian & ngôn ngữ” > Chọn tab “Vùng & ngôn ngữ”.
  • Ở đây bạn chọn vào ngôn ngữ đang sử dụng và chọn Options sẽ thấy ngôn ngữ bàn phím đang sử dụng của mình.
  • Để có thể gõ được những ký tự lạ trên bàn phím bạn phải thêm ngôn ngữ đúng với dạng biến thể của bàn phím của bạn. Sau đó ở dưới góc màn hình sẽ có chữ viết tắt của ngôn ngữ bạn đang sử dụng và ngôn ngữ bàn phím cũ của bạn, click vào đó để chuyển sang ngôn ngữ bàn phím đã thêm và lúc này bạn đã có thể gõ những ký tự kỳ lạ kia.

Tại sao một vài bàn phím lại có nhiều ký tự lạ trên một phím?

Dịch từ Addictivetips