Đối với hệ điều hành iOS, tính năng AutoFill hoạt động khá rộng rãi trên các ứng dụng và trình duyệt khác nhau.

Bất cứ khi nào bạn được nhắc điền email hay điền thông tin, dù là trên trình duyệt hay trong một ứng dụng nào đó, AutoFill cũng sẽ điền thông tin giúp bạn. Chức năng này cũng ghi nhớ thông tin người dùng dù họ chưa bao giờ lưu lại.

Thông tin trong AutoFill thường lấy từ thông tin liên hệ. Để chỉnh sửa thông tin này, bạn cần sửa chính thông tin liên hệ của mình trong iOS.

Cách sửa thông tin trong Autofill

Mở Settings > Safari và đến AutoFill. Nếu muốn iOS ngưng tự động điền thông tin, bạn chỉ việc tắt mục ‘Use contact info’. Nếu muốn sửa thông tin, bạn cần sửa trực tiếp trong ứng dụng Contacts vì thông tin của AutoFill là lấy từ đây.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trong AutoFill ở iOS

Tiếp theo, mở ứng dụng Contacts, mở mục My Card, thông tin được lấy là từ đây. Bạn chỉ việc chọn thông tin cần xóa rồi bấm Ignore để chặn thông tin đó xuất hiện trong AutoFill.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trong AutoFill ở iOS

Nếu muốn sửa các thông tin đó trong ứng dụng tương ứng. Ví dụ nếu bạn muốn thay email thì cần sửa cả trong ứng dụng Email.

iOS thực sự thông minh trong cách giúp người dùng điền thông tin tự động thông qua AutoFill. Tuy nhiên Apple cần phải cung cấp cách sửa thông tin đơn giản hơn.

Theo Addictivetips