Phần 5 của loạt bài hướng dẫn sử dụng Word 2003 cơ bản sẽ tập trung giới thiệu các tính năng canh lề, thụt lề và chỉnh khoảng cách trong văn bản.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

13. Canh lề văn bản trong Word 2003:

Word 2003 có 4 kiểu canh lề cho văn bản, tương ứng với 4 nút trên thanh công cụ:

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Canh trái: Đoạn văn sẽ được canh thẳng hàng bên mép trái khung soạn thảo.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Canh phải:Đoạn văn sẽ được canh thẳng hàng bên mép phải khung soạn thảo.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Canh giữa: Các dòng trong đoạn sẽ được sắp cách đều 2 bên mép khung.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Canh đều: Đoạn văn sẽ được canh thẳng ở cả 2 mép khung.

14. Thụt lề văn bản:

Để thụt lề cho một đoạn văn bản vào trong hay trở về, bạn có thể dùng phím

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Increase Indent hay Decrease Indent trên thanh công cụ.

Ngoài ra bạn có thể chọn từ menu Format > Paragraph để hiển thị hộp thoại Paragraph.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Tại hộp thoại này, mục Indentation cho bạn các tùy chọn:

 • Left/Right: bạn nhấp số dương hoặc âm, nếu số dương thì bạn sẽ canh văn bản theo biên trái hay phải, với số âm thì văn bản sẽ được canh ngoài biên.
 • Special: chọn First line nếu muốn thụt lề ở hàng đầu tiên, Hanging nếu muốn thụt lề cho tất cả các hàng sau, không thì chọn None.
 • By: Xác định khoảng cách thụt vào từ mép.

15. Điều chỉnh khoảng cách trong văn bản

a. Đặt khoảng cách giữa các dòng

Nếu muốn khoảng cách giữa các hàng trong văn bản khác với mặc định ban đầu, bạn thực hiện chọn đoạn văn bản cần đặt rồi vào menu Format > Paragraph, tại hộp thoại này bạn thay đổi các tùy chọn trong mục Spacing.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

Ở mục này gồm:

 • Line spacing: khoảng cách giữa các dòng, có tùy chọn
  • Single: khoảng cách mặc định của Word.
  • 1.5 lines: tăng thêm 0.5 hàng vào khoảng cách mặc định
  • Double: tăng thêm 1 hàng vào khoảng cách mặc định
  • At least: chỉ khoảng cách tối thiểu giữa các hàng.
  • Exactly:chỉ khoảng cách cố định giữa các hàng.
  • Multiple : nhiều hàng.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

 • At: gõ hay chọn khoảng cách mà bạn muốn đặt. Với mỗi thay đổi bạn có thể xem trước tại khung Preview ở phía dưới

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5
Cuối cùng bạn nhấp OK để đồng ý hay Cancel để huỷ lựa chọn.

b. Đặt khoảng cách giữa các đoạn:

Để đặt khoảng cách giữa các đoạn, bạn cũng chọn đoạn văn bản rồi vào Format > Paragraph, mục Spacing, bạn thay đổi các thông số trong mục Before cho khoảng cách ở trên và After cho khoảng cách bên dưới.
Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: canh, thụt lề, điều chỉnh khoảng cách - Phần 5

./.

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [1]. Điểm trung bình: [5/5]

Góc quảng cáo, cám ơn bạn