“Do Not Disturb While Driving” là một tính năng mới có trên iOS 11. Khi bật tính năng này, tất cả những thông báo sẽ bị chặn khi bạn ở trong một phương tiện đang di chuyển.

Nếu một người nào đó gọi hoặc nhắn tin cho bạn thì người đó sẽ nhận được một tin nhắn tự động (bạn có thể tùy chỉnh nội dung tin nhắn này) thông báo là bạn đang di chuyển và sẽ liên lạc lại khi tới nơi. Tính năng này giả định khi bạn đang ở trong một phương tiện nào đó thì bạn chính là người cầm lái.

Dưới đây là các tuỳ chỉnh giúp bạn tối ưu tính năng không làm phiền khi đang lái xe này trên iOS 11

Tùy chỉnh nội dung tự trả lời (Auto Reply)

Để thực hiện, bạn vào Settings > Do Not Disturb. Mục Do Not Disturb While Driving nhấp vào Auto Reply. Tại đây bạn có thể thấy nội dung tin nhắn tự động sẽ gửi đi. Bạn chỉnh sửa thành nội dung mong muốn.

Cách dùng tính năng Không làm phiền khi lái xe trên iOS 11

Tin nhắn khẩn cấp (Urgent)

Không phải tất cả thông báo sẽ đều bị bỏ qua khi điện thoại ở trong chế độ này. Nếu một người nào đó gọi hoặc nhắn tin liên tiếp cho bạn, họ sẽ nhận được một tin nhắn với nội dung yêu cầu họ trả lời bằng từ khóa “Urgent” để thông báo của họ sẽ được chuyển đến bạn.

Cách dùng tính năng Không làm phiền khi lái xe trên iOS 11

Chọn người sẽ nhận được tin nhắn tự động 

Mặc định, chỉ những người trong danh sách ưa thích (Favorites mới nhận được thông báo tự động này. Bạn có thể tắt Auto Reply hoặc chọn gửi đến bất kỳ ai nằm trong danh bạ nếu bạn muốn.

Để thực hiện, vào Settings > Do Not Disturb. Kéo xuống Do Not Disturb While Driving và chọn Auto-reply To. Để tắt Auto Reply, chọn “No One”. Để gửi đến bất kỳ ai nằm trong danh bạ, chọn “All Contacts”.

Cách dùng tính năng Không làm phiền khi lái xe trên iOS 11

Tin nhắn tự động sẽ được gửi thông qua iMessages và SMS (Text Message). Nếu một số mới (không nằm trong danh bạ) nhắn tin hoặc gọi cho bạn, người đó sẽ không nhận được tin nhắn trả lời tự động.

Tin nhắn tự động sẽ vẫn tính phí với nhà mạng, tương tự như tin nhắn bình thường thông qua iMessages và SMS.

Đây là một tính năng mới trong bản beta iOS 11. Bạn sẽ chỉ thấy tính năng này trên iPhone hoặc iPad nếu bạn có đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm beta.

Dịch từ AddictiveTips

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Góc quảng cáo, cám ơn bạn