Lên lịch đóng ứng dụng trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng tập lệnh batch script (đuôi .bat) và trình lên lịch tác vụ (task scheduler) có sẵn trên Windows 10 để lên lịch đóng ứng dụng trên máy tính cá nhân.

Hiện tại có rất nhiều phần mềm lên lịch đóng ứng dụng trên Windows 10. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sử dụng trình tác vụ vẫn tiện lợi hơn. Khi cần cài đặt hệ thống tự động tắt ứng dụng trên máy tính cá nhân tại một thời điểm nhất định, bạn có thể tham khảo cách dưới đây.

Tạo tập lệnh batch script

Batch là một loại ngôn ngữ lập trình, được sử dụng để tạo các tập tin kịch bản (script) có thể thực thi trên hệ điều hành Windows. Tập tin batch (có đuôi .bat) hay được gọi là tập tin kịch bản (script file), thường là các lệnh can thiệp vào hệ điều hành.

Bạn cần tạo một lệnh batch script để chạy và đóng ứng dụng. Có thể sử dụng một dòng lệnh duy nhất để đóng nhiều ứng dụng nhưng nếu muốn tắt các ứng dụng theo từng khung giờ khác nhau, bắt buộc phải tạo những kịch bản khác nhau trên từng ứng dụng. Tất nhiên, bạn cũng cần tạo các tác vụ riêng để thoát mỗi ứng dụng.

Đầu tiên, mở Notepad và nhập cú pháp:

TASKKILL / F / IM app.exe

Lưu ý, thay thế “app.exe” bằng tên EXE của ứng dụng muốn đóng. Thêm dòng thứ hai cho ứng dụng tiếp theo.

Lưu tập tin với định dạng .bat.

Lên lịch đóng ứng dụng trên Windows 10

Tạo tác vụ theo lịch trình

Mở ứng dụng Task Scheduler và chọn Create Task. Tiếp theo, chuyển đến thẻ Triggers và thêm New. Tùy chỉnh thời gian chính xác bạn cần đóng ứng dụng.

Lên lịch đóng ứng dụng trên Windows 10

Sau đó chuyển đến thẻ Actions và chọn New. Nhấp vào nút Browse và chọn tập tin đã lưu dưới định dạng .bat đã tạo ở trên. Cuối cùng nhấn OK để hoàn tất quá trình.

Lên lịch đóng ứng dụng trên Windows 10

Ứng dụng bạn chọn sẽ tự động tắt khi đến đúng thời gian cài đặt. Nếu ứng dụng không bật, tác vụ vẫn chạy và khi không tìm thấy tên phần mềm trong danh sách các tiến trình đang chạy thì sẽ không có gì xảy ra. Trong trường hợp bạn cần lên lịch đóng nhiều ứng dụng trong tập lệnh nhưng chỉ một số đang chạy thì tác vụ sẽ tắt những ứng dụng đó.

Lưu ý, khi muốn thoát nhiều ứng dụng cùng lúc, chỉ cần tạo một tập lệnh và một tác vụ duy nhất. Còn nếu muốn đóng một hoặc nhiều ứng dụng trong những thời điểm khác nhau, bạn buộc phải tạo các tập lệnh và tác vụ riêng.

GÓC THẢO LUẬN, bạn có ý kiến gì không?

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá