Microsoft bỏ giới hạn 260 ký tự cho đường dẫn phân vùng NTFS, dự kiến sẽ sớm cập nhật cho Windows 10

Microsoft bỏ giới hạn 260 ký tự cho đường dẫn phân vùng NTFS, dự kiến sẽ sớm cập nhật cho Windows 10

Đây không hẳn là một lỗi mà Microsoft tạo ra, song nếu người dùng muốn đường dẫn dài hơn 260 ký tự trước phiên bản preview của Windows 10 Insider thường là bất khả thi.

Trước đây, chiều dài của đường dẫn (gồm tên tập tin và địa chỉ từ thư mục gốc đến nó) – còn được biết đến với tên MAX_PATH – được quy định ở mức là 260 ký tự.

Điều này đôi khi gây phiền toái nếu như bạn có một phân lớp thư mục con khá nhiều.Song điều này giờ đã thay đổi khi phiên bản preview của Windows 10 mới đây đã bật tính năng cho phép người dùng thay đổi giới hạn này. Tính năng này được mô tả “Enabling NTFS long paths will allow manifested win32 applications and Windows Store applications to access paths beyond the normal 260 char limit per node.” (Tạm dịch: bật chế đường dẫn dài trên NTFS sẽ cho phép những ứng dụng win32 và ứng dụng Windows Store dễ truy cập hơn là việc giới hạn 260 ký tự trên một nút)

Microsoft bỏ giới hạn 260 ký tự cho đường dẫn phân vùng NTFS, dự kiến sẽ sớm cập nhật cho Windows 10

 

Nếu muốn bật chế độ này, bạn sẽ cần phải thực hiện vài thay đổi trong Group Policy. Bạn thực hiện như sau:

  1. Mở Group Policy Editor (Bấm nút Windows trên bàn phím, gõ gpedit.mscvà bấm Enter)
  2. Truy xuất đến đường dẫn Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Filesystem > NTFS.
  3. Chọn vào Enable NTFS long paths để bật nó.

Theo mspoweruser