Switchr: thay đổi quốc gia App Store trên thiết bị iOS

Mỗi tài khoản Apple chỉ có thể sử dụng cho App Store ở một quốc gia, không thể dùng ở cửa hàng nước khác được. Đây không phải là một lỗi, Apple làm vậy là để thuận tiện cho việc thanh toán.

Thông tin thanh toán của người dùng gắn liền với quốc tịch và họ chỉ được mua ở App Store trong nước. Tuy nhiên, vẫn có cách để người dùng mua ứng dụng trên App Store nước ngoài, và đơn giản nhất là dùng Switchr (http://switchr.imagility.io/)

Cách thay đổi quốc tịch của App Store

Khi truy cập vào trang Switchr ở trình duyệt web, bạn sẽ được yêu cầu thêm vào màn hình chủ như một icon ứng dụng. Nếu không dùng thường xuyên, bạn có thể đánh dấu nó và sử dụng từ trình duyệt.

IOS: Cách thay đổi quốc gia App Store nhanh nhất

Khi vào Switchr, màn hình sẽ hiển thị lời nhắc mở ứng dụng App Store, nhấn OK và App Store sẽ mở ra. Ứng dụng cũng sẽ nhắc trên màn hình là không có sẵn cho cửa hàng đã dùng.

Tuy nhiên, nó vẫn hoạt động trong cửa hàng bạn muốn chuyển đến. Tiếp đến bạn có thể chọn thay đổi cửa hàng, đóng ứng dụng hoặc ở lại cửa hàng hiện tại.

Hạn chế của Switchr

Switchr chỉ đơn giản thay đổi quốc gia của App Store. Nó không ảnh hưởng đến thiết lập quốc gia của tài khoản Apple. Khi đã đổi quốc gia, bạn có thể duyệt các ứng dụng ở quốc gia đó. Danh sách ứng dụng hàng đầu và các ứng dụng nổi bật nhìn thấy cũng sẽ là của cửa hàng quốc gia đó.

Ứng dụng nền tảng web này nhắm đến việc cho các nhà phát triển kiểm tra thứ hạng ứng dụng của họ ở các quốc gia khác.

Theo Addictivetips