Microsoft Word có một chức năng mặc định là nếu bạn đánh số đầu dòng và bắt đầu viết, khi nhấp Enter xuống hàng thì Word sẽ đánh số tiếp theo, đồng thời di chuyển con trỏ vào một chút, việc này diễn ra tương tự như khi bạn gõ dấu trừ “-” đầu dòng hay dấu * đầu dòng.

Tắt chức năng đánh số đầu dòng trong Microsoft Word

Tính năng này vốn giúp người soạn thảo văn bản có thể tự động lập chỉ mục, thế nhưng nếu nhu cầu bạn không cần như vậy thì tính năng này trở thành một phiền phức, để tắt tính năng này đi bạn có thể thực hiện như sau:

– Vào menu Tools > chọn Auto Correct Options…

– Tại thẻ AutoFormat As You Type, bạn bỏ chọn 2 ô là Automatic bulleted lists Automatisc numbered lists trong mục Apply as you type, xong nhấp OK.

Tắt chức năng đánh số đầu dòng trong Microsoft Word

Như vậy là xong, bạn sẽ thoát khỏi tình trạng Microsoft Word tự tỏ ra hiểu chuyện khi cứ chèn Bullet hay Number mỗi khi nhấn Enter.