Tổ hợp phím nóng tiện lợi cho FacebookTương tự các chương trình trên máy tính, Facebook cũng có những tổ hợp phím nóng để bạn lướt mạng xã hội này dễ dàng hơn.

Đối với các chương trình trên hệ điều hành, việc sử dụng các tổ hợp phím tắt như trong Word, Excel, Photoshop… làm tăng khả năng giải quyết công việc của bạn, cũng như giúp bạn gắn bó hơn với các ứng dụng đó trong thời gian dài.

hot-keys-facebook

Đối với các dịch vụ trên nền web cũng vậy, Gmail là một trong những trang đi tiên phong tạo các tổ hợp phím tắt để người dùng có thể nhanh chóng quản lý cũng như soạn thảo email ngay trên trình duyệt.

Facebook cũng hỗ trợ nhiều tổ hợp phím tắt giúp việc tăng tốc duyệt mạng xã hội này chỉ bằng cách sử dụng bàn phím.

Đầu tiên bạn cần nắm cách kích hoạt tổ hợp phím, mỗi trình duyệt web và hệ điều hành được Facebook hiệu chỉnh khá khác nhau:

1. Trên hệ điều hành Mac OS X:

– Dùng trình duyệt Chrome + Safari và các trình duyệt khác, bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + Options

– Dùng trình duyệt Firefox, bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + Function

2. Với hệ điều hành Windows:

– Dùng trình duyệt IE và Chrome, bạn dùng phím Alt

– Với Firefox bạn dùng tổ hợp Alt + Shift

Tiếp đến, trong lúc bạn nhấn giữ tổ hợp phím như trên rồi bấm tiếp các nút với những chức năng như sau:

 • Phím / (cạnh phím Shift bên phải): Dời con trỏ chuột về ô Search nằm ở trên cùng.
 • PhímM: Mở khung “New Message” để nhập nội dung tin nhắn cũng như người nhận.
 • Phím 1: Mở trang chủ.
 • Phím 2: Mở trang Profile
 • Phím 3: Mở trang Friend Requests (https://www.facebook.com/?sk=ff)
 • Phím 4: Mở Message (https://www.facebook.com/messages)
 • Phím 5: Mở Notifications (https://www.facebook.com/notifications)
 • Phím 6: Mở trang Settings (https://www.facebook.com/settings?ref=mb)
 • Phím 7: Mở trang thiết lập cá nhân (https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy&ref=mb&privacy_source=settings_menu)
 • Phím 8: Mở trang Facebook chính thức (https://www.facebook.com/facebook)
 • Phím 9: Mở Facebook Terms and Policies (https://www.facebook.com/policies/?ref=pf)
 • Phím 0: Mở trang Help (https://www.facebook.com/help/?ref=pf)

Còn đối với màn hình xem hình, bạn có thể dùng phím qua phải để xem ảnh tiếp, phím trái để xem hình trước đó.

Ở màn hình chính (News Feed), người dùng có thể dùng các phím tắt sau để duyệt tin:

 • Phím J: Chuyển sang tin kế tiếp nằm phía dưới.
 • Phím K: Chuyển sang tin trước đó nằm bên trên.
 • Phím L: nhấp vào nút Thích (Like) cho tin đang xem.
 • Phím C: Đặt con trỏ vào ô comment để bắt đầu nhập nội dung

Chúc bạn thành công