Rao vặt, mua & bán

Mua - bán gì thì đăng ở đây, cẩn thận, bị lừa thì chịu