Notifications
Clear all

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo nguy hiểm mới

 
Xuân Thành
(@xuanthanh)
Quanlytruong Admin

Không biết vì lý do gì tài khoản Momo của mình bị rò rỉ thông tin (gồm email, SDT, địa chỉ) và nhận được một email như hình (1).
(1) Email dẫn đến một liên kết Google Form
(2) Google Form dẫn đến một trang giả mạo Momo
(3) Yêu cầu nhập sdt, mật khẩu momo
(4) - (5) Yêu cầu nhập OTP

Và tất nhiên mình nhập số tào lao, mật khẩu tào lao và OTP cũng tào lao nốt vẫn qua bước sau bình thường, vì vậy có thể khẳng định 100% đây là một kiểu lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt ví Momo.

Nguồn: https://www.facebook.com/tiendung0709/posts/2125226337634796

 momo

nothing

Quote
Topic starter Posted : 30/11/2021 01:49
Topic Tags
Xuân Thành
(@xuanthanh)
Quanlytruong Admin

Ví MoMo khuyến cáo người dùng tự bảo vệ bản thân

https://www.techsignin.com/tintuc/vi-momo-khuyen-cao-nang-cao-canh-giac/

nothing

ReplyQuote
Topic starter Posted : 30/11/2021 01:51