Mổ xẻ lỗi nghiêm trọng iOS 16.5 vừa ra mắt đã mắc phải

0 Posts
1 Users
0 Reactions
465 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

iOS 16.5 của Apple ra mắt ngày 18/5 vừa qua đã gây lỗi xung đột với phụ kiện Lightning to USB 3 của hãng.

Vừa mới ra mắt được 5 ngày, tuy nhiên, iOS 16.5 của Apple đã gặp phải lỗi nghiêm trọng với Lightning to USB 3 của hãng.

Nhiều người dùng iPhone cho biết phụ kiện Lightning to USB 3 đã không thể kết nối bình thường ngay sau khi họ cập nhật thiết bị lên iOS 16.5.

Nguồn

nothing

 
Posted : 22/05/2023 08:05