[i] Kênh YouTube học lập trình Python

0 Posts
1 Users
1 Likes
1,531 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Python là ngôn ngữ bậc cao dễ học dễ viết hơn C++ nhưng tốc độ chạy chậm hơn. Thường được sử dụng trong giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Python cũng thường được dùng như là ngôn ngữ kết dính những thư viện cần tốc độ cao được viết bằng ngôn ngữ khác chẳng hạn C++. Python cũng được dùng để lập trình web back end.
 

Học Lập Trình PYTHON Cơ Bản Từng Bước cho Người Mới Bắt Đầu | Mèo Lập Trình

https://youtu.be/fzXQY1VKtD4

 Đặc Trưng Lập Trình Python Hướng Đối Tượng So Với C++ & Java (Phần 1) | Mèo Lập Trình

https://youtu.be/UvuR-qSdO0A

 Đặc Trưng Lập Trình Python Hướng Đối Tượng So Với C++ & Java (Phần 2) | Mèo Lập Trình

https://youtu.be/VYzaqGDsRhk
 

Đây là kênh của Tiến Sĩ Phan Duy Hãn (Mèo Lập Trình) đang dạy CNTT tại ĐH ở Úc. Anh thích lập trình và làm nội dung chia sẻ miễn phí đến cộng đồng.

nothing

 
Posted : 01/12/2021 01:49
Xuân Thành reacted