Cảnh giác chiêu trò lừa đảo nguy hiểm mới

1 Posts
1 Users
2 Reactions
1,454 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Không biết vì lý do gì tài khoản Momo của mình bị rò rỉ thông tin (gồm email, SDT, địa chỉ) và nhận được một email như hình (1).
(1) Email dẫn đến một liên kết Google Form
(2) Google Form dẫn đến một trang giả mạo Momo
(3) Yêu cầu nhập sdt, mật khẩu momo
(4) - (5) Yêu cầu nhập OTP

Và tất nhiên mình nhập số tào lao, mật khẩu tào lao và OTP cũng tào lao nốt vẫn qua bước sau bình thường, vì vậy có thể khẳng định 100% đây là một kiểu lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt ví Momo.

Nguồn: https://www.facebook.com/tiendung0709/posts/2125226337634796

nothing

 
Posted : 30/11/2021 01:49
Xuân Thành reacted
Topic Tags
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Ví MoMo khuyến cáo người dùng tự bảo vệ bản thân

https://www.techsignin.com/tintuc/vi-momo-khuyen-cao-nang-cao-canh-giac/

nothing

 
Posted : 30/11/2021 01:51
Xuân Thành reacted