[Closed] Nâng cấp vĩnh viễn ứng dụng Teleprompter

2 Posts
2 Users
4 Reactions
2,093 Views
heoluoi
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Dành cho các bạn chưa biết thì ứng dụng này chuyên dùng để chạy script trên màn hình khi quay phim bằng điện thoại, thích hợp để quay TIKTOK, YOUTUBE,… một cách tự nhiên nhất!!

Mình thấy đang sale trong Black Friday lên Pro free.

Bước nâng cấp Pro miễn phí:

1. Open the App Store on your iPhone or iPad. Search for "Video Teleprompter"
2. Download my Video Teleprompter app ( https://apps.apple.com/us/app/video-teleprompter/id1444106389)
3. Once you're signed in to the app, tap the "Upgrade to Pro" option
4. The "forever" option will be available for $0.00 allowing you to upgrade completely for free.

Chia sẻ từ group https://www.facebook.com/groups/j2team.community/posts/1715981712067275/

 
Posted : 27/11/2021 13:27
Xuân Thành and heoluoi reacted
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
 

Dùng thích lắm em 

nothing

 
Posted : 27/11/2021 13:41
heoluoi reacted
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
 

Deal này đã không còn, hết Black Friday 🤔 🤔 

nothing

 
Posted : 28/11/2021 13:25
Xuân Thành reacted