Khảo sát trên 10 triệu mật khẩu bị tin tặc lấy cắp và công khai trên mạng, đội ngũ Keeper đã khám phá ra đến 17% trong số đó vẫn dùng mật khẩu là chuỗi số “123456”. 

123456: mật khẩu vô dụng được dùng nhiều nhất năm 2016

Bên cạnh đó, đội ngũ của Keeper còn phát hiện ra những vấn đề của người dùng, bao gồm:

 • Những mật khẩu vô dụng được dùng nhiều nhất hầu như ít có sự thay đổi theo năm tháng.
 • Bốn trong 10 mật khẩu vô dụng nổi tiếng nhất là từ 6 ký tự trở xuống.
 • Những nhà cung cấp dịch vụ email chưa hỗ trợ tốt trong việc ngăn các spammer tạo ra các địa chỉ rác để spam người dùng.

Theo đó, 123456 tiếp tục là dẫn đầu danh sách ký tự phổ biến nhất năm 2016, giữ nguyên vị trí so với năm 2015. Thậm chí nhiều người còn dùng chuỗi số tiến này để cài đặt cho email, Facebook, Twitter, ngân hàng…

Các chuyên gia bảo mật cho rằng nếu người dùng chưa nhận ra rằng mật khẩu dạng “qwerty” hay “password” là một mật khẩu yếu thì rõ rằng là họ vẫn chưa chú ý đến sự an toàn của bản thân. Chính vì thế những nhà cung cấp dịch vụ gần đây đã gần như buộc người dùng phải thiết lập chuỗi bảo mật này có tính chất phức tạp (có độ dài trên 8 ký tự, kết hợp chữ thường, chữ hoa, ký tự đặc biệt và số…)

Dưới đây là 10 mật khẩu vô dụng phổ biến nhất năm 2016:

 1. 123456
 2. 123456789
 3. qwerty
 4. 12345678
 5. 111111
 6. 1234567890
 7. 1234567
 8. password
 9. 123123
 10. 987654321

Theo BGR