iMovie, iWork, Numbers, Keynote, Pages và GarageBand cho cả thiết bị Mac và iOS đã được cập nhật và hiện được liệt kê trong Apple Store miễn phí.

[irp posts=”50657″ name=”Qualcomm kiện Apple cố tình không tận dụng tối đa hiệu suất chip LTE của mình trên iPhone 7″]

Apple miễn phí ứng dụng iMovie, GarageBand và iWork cho iOS và Mac

Trước đây, tất cả các ứng dụng này được cung cấp miễn phí cho khách hàng khi mua thiết bị Mac hoặc iOS mới, nhưng  hiện hãng đã cung cấp miễn phí cho toàn bộ người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Tuy vậy cũng có một số yêu cầu về hệ điều hành, cụ thể gồm:

  • iWork trên Mac: phải từ macOS 10.12 trở lên
  • iWork cho iOS: từ iOS 10.0 trở lên.
  • iMovie cho Mac: từ macOS 10.11.2 trở lên
  • iMovie cho iOS: từ iOS 9.3 trở lên
  • GarageBand (Mac): từ macOS 10.10 trở lên
  • GarageBand cho iOS: từ iOS 10.2 trở lên

 

Nếu thiết bị của bạn thoả các điều kiện trên, hãy tìm tên ứng dụng trong kho Mac App Store hoặc Apple Store trên iOS.

Trang iWork của Apple hiện chưa được cập nhật và vẫn tiếp tục nói rằng khách hàng chỉ có thể tải Pages, Keynote và Numbers sau khi mua một thiết bị Mac hoặc iOS đủ điều kiện, nhưng khẩu hiệu mới có thể được thay thế ngay sau khi miễn phí. Các ứng dụng của Apple cũng đã được hãng xóa khỏi các biểu đồ ứng dụng miễn phí hàng đầu trong App Store.

Apple miễn phí ứng dụng iMovie, GarageBand và iWork cho iOS và Mac

Apple đã cung cấp những ứng dụng này miễn phí cho các chủ sở hữu thiết bị Mac và iOS mới từ năm 2013. Tuy nhiên, đây là một thay đổi tốt cho những người có máy tính cũ hơn, cũng như các trường học và doanh nghiệp – những người có thể muốn tải về nhiều bản sao của phần mềm.

Dịch từ: macrumors

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Góc quảng cáo, cám ơn bạn