góc quảng cáo, cám ơn bạn
TechSign.in Bài mới

Facebook cập nhật công cụ kiểm tra quyền riêng tư

Công cụ Kiểm tra quyền riêng tư mới sẽ hướng dẫn bạn về các cài đặt bảo mật quan trọng trên Facebook.

Phiên bản mới này được mở rộng với 4 chủ đề riêng biệt, giúp bạn tăng cường bảo mật tài khoản và kiểm soát việc ai có thể xem những gì bạn chia sẻ, cách thông tin của bạn được sử dụng. Facebook hiểu rằng quyền riêng tư là của mỗi cá nhân, và đã tích hợp các mẹo riêng tư giúp bạn đưa ra các quyết định phù hợp nhất với bạn.

Ai có thể nhìn thấy nội dung bạn chia sẻ sẽ giúp bạn chọn lựa những ai có thể xem thông tin trên trang cá nhân của bạn như số điện thoại, địa chỉ email và các bài viết của bạn.

Cách bảo vệ tài khoản sẽ giúp bạn tăng cường độ bảo mật tài khoản bằng cách cập nhật mật khẩu mạnh hơn và bật cảnh báo đăng nhập.

Cách mọi người có thể tìm thấy bạn trên Facebook cho phép bạn xem lại các cách mọi người tìm bạn trên Facebook và ai có thể gửi bạn lời mời kết bạn.

Cài đặt dữ liệu của bạn trên Facebook giúp bạn kiểm tra những thông tin bạn đang chia sẻ với các ứng dụng mà bạn đã đăng nhập bằng Facebook. Bạn còn có thể gỡ bỏ những ứng dụng mà bạn không còn dùng nữa.

Công cụ Kiểm tra quyền riêng tư đã được giới thiệu từ năm 2014 và phiên bản mới đã được ứng dụng trên khắp toàn cầu vào tuần này.

GÓC THẢO LUẬN, bạn có ý kiến gì không?

Mời bạn chấm sao cho bài này

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá

Exit mobile version