Facebook cho các nhà sáng tạo thu tiền quảng cáo từ video vi phạm bản quyền

Biện pháp mới này của Facebook sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung có thể kiểm soát tốt hơn các video của mình trên nền tảng mạng xã hội này.

[irp]

Facebook cho phép các nhà sáng tạo thu tiền quảng cáo từ video vi phạm bản quyền

Năm ngoái, Facebook đã giới thiệu Rights manager (Quyền quản lí) để giúp nhà xuất bản và người sáng tạo quản lý linh hoạt nội dung video của họ trên Facebook ở quy mô lớn. Nhưng tính năng này vẫn chưa tối ưu và nhiều video vẫn tiếp tục bị ăn cắp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Facebook cho phép người sáng tạo tự động hóa một số việc để họ có thể ngăn chặn nội dung vi phạm lan truyền một cách tốt nhất.

Giờ đây, các nhà sáng tạo sẽ được tư động hóa 4 việc sau:

  • Chặn bất kỳ video có nội dung tương tự từ khi video gốc được tải lên lần đầu
  • Thu một phần doanh thu quảng cáo từ các video vi phạm bản quyền
  • Giám sát số liệu video, cho phép chủ sở hữu biết được video đang hoạt động như thế nào và có thể thực hiện hành động khác sau này
  • Xem xét thủ công, cho phép xử lý video vi phạm theo từng trường hợp

Những thay đổi này là một bước tiến lớn và tùy chọn thứ hai lại đặc biệt thú vị và hấp dẫn. Mặc dù Facebook không nói rõ việc chia doanh thu quảng cáo mà chủ sở hữu nội dung gốc nhận được, nhưng nó đáng hoan nghênh vì mang lại lợi ích cho người tạo nội dung gốc. Hơn nữa, chủ sở hữu cũng có thể đặt các điều kiện cụ thể cho các trang khác nếu muốn dùng video của họ.

Lấy ví dụ: bạn có thể chọn chỉ chặn một video vi phạm bản quyền nếu nó được đăng bởi một Page cố gắng kiếm tiền từ nó, nhưng vẫn cho phép những người dùng bình thường chia sẻ chúng. Một tùy chọn khác cho phép bạn xác định có bao nhiêu phần của video trùng hợp với video gốc, bạn có thể cho phép chạy một đoạn của video chứ không phải toàn bộ. Các tiêu chí khác bao gồm vị trí của người xem, loại nội dung và video được chia sẻ công khai hoặc riêng tư.

Những cập nhật này đã bắt đầu triển khai và sẽ có cho các trang sử dụng Rights manager trên toàn thế giới trong vài tuần tới.

Dịch từ: thenextweb

Mời bạn đánh giá bài trên

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá