Với việc thông qua đặt hàng trước, Apple cũng công bố chi phí sửa chữa iPhone X. Và nó vượt qua sự tưởng tượng của nhiều người. 

Giá sửa chữa iPhone X đủ mua một điện thoại Android cao cấp

Theo đó, chi phí sửa chữa màn hình trên iPhone X là 279 USD, trong khi các chi phí sửa chữa thiệt hại khác sẽ có giá 549 USD. Con số này cao hơn nhiều so với tính toán của Apple dành cho iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Apple đã đặt ra mức 169USD để sửa chữa màn hình iPhone 8 Plus, và 399 USD cho các thiệt hại khác. Đối với iPhone 8, bạn sẽ phải trả 149 USD cho chi phí sửa chữa màn hình và 349USD cho những lỗi khác.  

Dưới đây là bảng chi tiết giá tiền sửa chữa cho các đời máy của Apple:

Giá sửa chữa iPhone X đủ mua một điện thoại Android cao cấp

Giá sửa chữa màn hình như trên sẽ được áp dụng khi:

  • Bạn cần phải thay màn hình do tai nạn hoặc lỗi. Hư hại do tai nạn thì không thuộc phạm vi bảo hành của Apple.
  • Màn hình iPhone của bạn bị vỡ trong khi nó vẫn còn bảo hành và bạn không mua bảo hiểm AppleCare+.
  • Màn hình của bạn ngừng hoạt động và iPhone không được bảo hành bởi Apple, luật người tiêu dùng hoặc AppleCare +.

Nếu iPhone của bạn có thiệt hại khác mà không vấn đề ở màn hình, hãy xem ở phần chi phí sửa chữa khác (Other damages). 

Với mức giá này, bạn nên nghiêm túc xem xét việc mua bảo hiểm AppleCare+ với giá 199USD. AppleCare+ đồng nghĩa với việc bảo hiểm của bạn được mở rộng đến hai năm và hỗ trợ thêm hai sự cố bảo hiểm do tai nạn. Mỗi một sự cố sẽ mất phí dịch vụ khoảng 29 USD cho phần màn hình và 99 USD cho thiệt hại khác. Bạn có thể mua AppleCare+ cùng với iPhone hoặc tối đa 60 ngày sau khi mua máy.

Dịch từ: appadvice