Quyết định mới của Google sẽ gây không ít khó khăn cho những người dùng Android đang sử dụng các bản ROM tự chế (ROM cook).

Google chặn ứng dụng trên các máy Android chưa cấp phép

Google vừa âm thầm chặn quyền truy cập vào các ứng dụng của mình trên hệ điều hành Android nếu thiết bị cài các phiên bản OS không được xác thực bởi hãng. Những model thuộc danh sách trên sẽ hiển thị thông báo “Chưa được xác thực” và không thể truy cập vào tài khoản Google.

Người dùng không bị cấm sử dụng các bản ROM cook, nhưng sau khi cài đặt sẽ phải đăng ký ID thiết bị và lặp lại quá trình nếu khôi phục máy về cài đặt gốc. Nếu thường xuyên cài đặt lại máy, người dùng sẽ gặp khó khi chạm giới hạn 100 ID.

Dù Google chưa có phát ngôn chính thức, nguyên nhân của việc làm này đã khá rõ ràng. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh chính thức phải lấy chứng nhận để tải ứng dụng Google (bản quyền model Android được xây dựng dựa trên chứng nhận này) nhưng một số “lờ” đi yêu cầu hoặc tải phần mềm không xác thực. Thậm chí còn khuyến khích người dùng tự cài.

Chính sách chặn mới về lý thuyết sẽ thúc đẩy các thương hiệu này có động thái tốt hơn, có thể bằng việc đạt chứng nhận của Google hoặc sử dụng các phiên bản Android mã nguồn mở, nền tảng buộc họ phải phụ thuộc vào ứng dụng từ các bên thứ ba.

Theo: Engadget