Google trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ trên trang tìm kiếm

Theo đó Google sẽ hiển thị trực tuyến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trên trang tìm kiếm trong ngày hôm nay

Google trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ trên trang tìm kiếm

Trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, khi mọi người tìm thêm thông tin về kết quả bầu cử trên Google, Google sẽ hiện thị kết quả theo từng bang và từng vùng về việc bầu chọn Tổng thống, Thượng nghị viện, Quốc hội, các cuộc đua thống đốc cũng như cấp nhà nước về trưng cầu dân ý và kiến nghị bỏ phiếu từ trang tin Associated Press.

Google cho biết hãng cam kết sâu sắc về việc hỗ trợ những người tham gia trong cuộc bầu cử bằng cách cung cấp thông tin một cách toàn diện và nhanh chóng – điều cần thiết để khiến cho tiếng nói của họ được lắng nghe trong cuộc bầu cử tháng 11 này.

Nổ lực này gồm có cung cấp kết quả tìm kiếm chuyên sâu cho đến mặt nổi của các thắc mắc xung quanh cuộc bầu cử, bao gồm: làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu? làm thế nào để bỏ phiếu? ứng cử viên trên lá phiếu của tôi là ai? và nơi bỏ phiếu ở đâu? bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể truy vập vào địa chỉ sau để xem trực tuyến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ: https://www.google.com.vn/search?q=us+election&cad=h