Tech Data mở rộng quan hệ đối tác với Schneider Electric IT tại Việt Nam

Thỏa thuận mới nhất này dựa trên mối quan hệ đối tác thành công lâu dài tại Việt Nam giữa Tech Data và Schneider Electric IT, nhằm cung cấp những giải pháp về lưu trữ điện dự phòng hàng đầu để hỗ trợ thị trường trong nước với tốc độ tăng trưởng nhanh.

Tech Data mở rộng quan hệ đối tác với Schneider Electric IT tại Việt Nam

Tech Data đã công bố mở rộng quan hệ đối tác với Schneider Electric IT Việt Nam, một công ty hàng đầu về nguồn dự phòng và các giải pháp cho trung tâm dữ liệu thuộc tập đoàn Schneider Electric Việt Nam. Đây là tập đoàn toàn cầu về giải pháp quản lý và tiết kiệm năng lượng dành cho doanh nghiệp, để đưa toàn bộ danh mục sản phẩm và giải pháp của APC by Schneider Electric đến thị trường trong nước.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân lên tới 5,1% mỗi năm trong giai đoạn 2016 và 2050, như được mô tả khái quát trong Báo cáo tiêu điểm Việt Nam của PwC. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước nhanh chóng này đã tác động đến các công ty điện lực và những người phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện ổn định. Các giải pháp UPS, bảo mật dữ liệu và thiết bị chống sét của APC by Schneider Electric đáp ứng nhu cầu quan trọng của thị trường về đảm bảo độ sẵn sàng cao nhất cũng như thời gian hoạt động liên tục.

Các đối tác của Tech Data không chỉ tiếp cận giải pháp của APC by Schneider Electric, mà còn có thể xây dựng theo yêu cầu bằng cách kết hợp công nghệ này với hướng giải quyết bổ sung từ các nhà cung cấp phương pháp hàng đầu thế giới trong danh mục của Tech Data. Đối tác cũng có thể nắm bắt ưu thế của nhiều dịch vụ và hỗ trợ khác nhau để nâng cao kết quả kinh doanh, bao gồm nhân viên kỹ thuật và bán hàng chuyên trách, dịch vụ trình diễn giải pháp và PoC (Proof of Concept), chương trình kích cầu và các giải pháp đào tạo, hỗ trợ.