Bản Windows 10 Insider mã hiệu 18312 giới thiệu tính năng mới khi “để dành” đến 7 GB trên ổ cứng để cập nhật hoàn chỉnh các tính năng.

Windows 10 sẽ để dành 7 GB ổ cứng của thiết bị cho các bản cập nhật

Việc dành ra bộ nhớ trước là để đảm bảo luôn có dung lượng trống cho các hoạt động quan trọng có thể vận hành, đặc biệt là cài đặt bản cập nhật tính năng.

Trong lúc cài đặt bản cập nhật cho từng tính năng, Windows cần không gian ổ cứng mở rộng vì trình cập nhật sẽ giải nén hết các tệp và những hoạt động sau đó. Phiên bản trước của Windows sẽ được giữ nguyên để bạn có thể trở lại nếu cần.

Thiếu không gian bộ nhớ là lý do chủ yếu khiến việc cài đặt cập nhật thất bại. Từ đó, Microsoft đặt sẵn không gian bộ nhớ lâu dài, đảm bảo cho những cập nhật về sau.

Lượng bộ nhớ đặt sẵn sẽ phụ thuộc vào các tính năng và gói ngôn ngữ được cài đặt, thường là 7 GB. Bộ nhớ sẵn sẽ không bị mất trong quá trình người dùng sử dụng, các tập tin tạm thời sẽ được đặt vào không gian riêng. Loại tập tin này sẽ được loại bỏ để khôi phục dung lượng dự trữ mỗi khi có bản cập nhật.

Quá trình dành không gian bộ nhớ được thực hiện trong hệ thống các tập tin NTFS. Mỗi hệ thống tập tin có bộ đặt sẵn, lượng bộ nhớ trống sẽ giảm tùy theo dung lượng được dành riêng. Những tập tin được tạo dành riêng cho cập nhật Windows 10 được đánh dấu đặc biệt, cho phép dùng dung lượng trong phần đặt sẵn thay vì lượng không gian trống trên ổ cứng.

Microsoft vẫn chưa đề cập đến thông tin chi tiết về cơ chế tạo ra vùng nhớ sẵn thay đổi tùy thuộc vào bộ nhớ của người dùng. Hệ thống tập tin nâng cao trên một số nền tảng khác như ZFS của Solaris cũng có hoạt động dành riêng bộ nhớ vận hành tương tự của Microsoft.

Theo ARS Technica