Giữ 2 Bitcoin 2014 tới giờ thì ...

1 Posts
1 Users
0 Likes
830 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Giờ mà còn giữ 2 đồng này thì đã có hơn 3 tỷ 😷 😷 😷 

nothing

 
Posted : 26/11/2021 15:47
Topic Tags