Đánh giá Moto Z2 Play: Liệu Moto đã chạm giới hạn...

Mỏng, trải nghiệm tốt và nâng cấp nhiều tính năng, đó là những gì Moto Z2 Play có được. Sản phẩm cũng trở nên hấp dẫn và có thể hỗ trợ người dùng lâu dài hơn với các Moto Mods. Dù vậy điểm hạn chế của sản phẩm là các chức năng mở rộng thường có giá khá đắt.