Câu hỏi này đánh lừa mọi AI

0 Posts
1 Users
0 Reactions
279 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Nếu muốn AI trả lời sai, người dùng chỉ cần đặt câu hỏi nhiều mệnh đề ở thể phủ định.

Techsignin Forum

Câu hỏi nhiều mệnh đề phủ định có thể đánh lừa các chatbot AI mạnh nhất hiện nay. Ảnh: EandT.

Cách đây gần 5 năm, Google phát hành một chatbot có tên là BERT. Đây là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đầu tiên của Google được đào tạo bằng một khối lượng lớn dữ liệu trực tuyến, và có vẻ như BERT có thể giao tiếp bằng văn bản giống như con người.

Kể từ đó, các LLM liên tục được cải thiện về quy mô và khả năng. Tuy nhiên, chúng vẫn thường xuyên mắc lỗi khi xử lý những câu phức với những từ phủ định như “không”, trong khi những câu này dễ hiểu đối với con người.

Nguồn

nothing

 
Posted : 21/05/2023 21:24
Topic Tags