TikTok vi phạm pháp luật Việt Nam

0 Posts
1 Users
0 Reactions
336 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Đại diện Bộ TTTT cho biết các kết quả kiểm tra đến nay xác nhận những nhận định ban đầu về vi phạm của TikTok tại Việt Nam. Kết luận dự kiến được thông báo vào tháng 7.

Techsignin Forum

“Phát hiện ban đầu của đoàn kiểm tra giúp xác nhận những nhận định ban đầu về vi phạm pháp luật Việt Nam của nền tảng TikTok là có cơ sở, rất nhiều vi phạm”, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), cho biết tại họp báo ngày 5/6.

Tuy nhiên, các sai phạm chi tiết chưa được công bố, do một số nội dung vẫn đang trong quá trình kiểm tra và phải bảo mật, theo đại diện Bộ TTTT.

 

Nguồn

nothing

 
Posted : 05/06/2023 22:33
Topic Tags