Facebook công bố báo cáo khảo sát Tương lai của Doanh nghiệp

0

Khảo sát Tương lai của Doanh nghiệp được thực hiện mới đây với sự cộng tác của Facebook, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Facebook công bố báo cáo khảo sát Tương lai của Doanh nghiệp

 

Future of Business Survey – như là một nguồn thông tin mới về các doanh nghiệp vừa và nhỏ – sẽ chia sẻ góc nhìn độc đáo về nền kinh tế dùng di động. Cho đến nay, gần 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong số khoảng 70 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên Facebook, tại hơn 40 quốc gia tham gia vào khảo sát.

Tính đến tháng 3 năm 2017, các câu trả lời được tổng hợp cho thấy những thấu hiểu sâu sắc trong các chủ đề nổi bật: Sự tự tin trong kinh doanh (Business Confidence), Tăng trưởng việc làm (Job Growth), Thương mại quốc tế (International Trade) và Quản lý giới tính (Gender Management):

 • 26% doanh nghiệp vừa và nhỏ có suy nghĩ tích cực về tình hình thực tại và 41% tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế.
 • 44% doanh nghiệp vừa và nhỏ có suy nghĩ tích cực về hiện trạng và 61% tin tưởng vào tương lai doanh nghiệp của mình.
 • 41% các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết họ muốn có thêm nhiều nhân viên trong 6 tháng tới.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại quốc tế sẽ tự tin hơn về hoạt động kinh doanh trong tương lai và sử dụng các công cụ trực tuyến với tỷ lệ cao hơn các doanh nghiệp không tham gia.
 • 47% các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại quốc tế có thể giúp tăng việc làm trong 6 tháng tới so với tỉ lệ 39% của các doanh nghiệp không tham gia .
 • Các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý có khả năng thường sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp phát triển doanh nghiệp bằng hoặc nhiều hơn các doanh nghiệp do nam giới quản lý.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng học hỏi nhau

Nghiên cứu Future of Business đã nhấn mạnh xu hướng bổ sung trong việc làm thế nào sự kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế, tạo việc làm và thương mại quốc tế.

 • Tinh thần lạc quan trong nền kinh tế: Sự kết nối đóng vai trò quan trọng. Khi các doanh nghiệp kết nối và học hỏi lẫn nhau, họ sẽ trở nên tự tin hơn. Gần một nửa (45%) các doanh nghiệp tự tin về nền kinh tế sẽ không ngừng học hỏi từ các doanh nghiệp khác, trong khi hai phần ba (64%) các doanh nghiệp thiếu tự tin thì không như vậy.
 • Thương mại quốc tế: Một cộng đồng hỗ trợ nhau có thể giúp các doanh nghiệp mở rộng về mặt địa lý. Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế học hỏi từ nhiều nguồn và có một sự yêu thích cao hơn mức trung bình về giáo dục liên quan đến kinh doanh. Họ cũng có xu hướng thích nói đến sự quan tâm giáo dục hơn gấp ba lần về các thông tin tốt hơn trong thương mại quốc tế.
 • Tăng việc làm: Gần một nửa (lần lượt 47% và 45%) các doanh nghiệp tăng thêm việc làm trong vòng 6 tháng qua hoặc lên kế hoạch đó trong vòng 6 tháng tới sẽ học hỏi từ các doanh nghiệp khác. Ngược lại, các công ty có số lượng công việc giảm đi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kế hoạch như vậy trong 6 tháng tới thì việc học hỏi từ các doanh nghiệp khác sẽ tương đối ít đi (lần lượt 41% và 37%).

Kết quả khảo sát ở Việt Nam 

Báo cáo này tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giáo dục

 • 53% các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói rằng việc học hỏi từ những doanh nghiệp khác là một trong những phương pháp chính để họ tìm kiếm thông tin và giáo dục để làm chủ môi trường di động mới, bên cạnh các phương tiện truyền thông (56%) và công cụ tìm kiếm trực tuyến (67%). Những việc này giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trước.
 • Hơn một nửa (58%) các doanh nghiệp tự tin về nền kinh tế sẽ không ngừng học hỏi từ các doanh nghiệp khác, trong khi hơn một nửa (56%) các doanh nghiệp thiếu tự tin thì không như vậy.
 • Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế học hỏi từ nhiều nguồn và có một sự yêu thích cao hơn mức trung bình về giáo dục liên quan đến kinh doanh. Họ cũng có xu hướng thích nói đến sự quan tâm giáo dục hơn gấp ba lần về các thông tin tốt hơn trong thương mại quốc tế.
 • Tăng việc làm: Gần một nửa (lần lượt 59% và 56%) các doanh nghiệp tăng thêm việc làm trong vòng 6 tháng qua hoặc lên kế hoạch đó trong vòng 6 tháng tới sẽ học hỏi từ các doanh nghiệp khác. Ngược lại, các công ty có số lượng công việc giảm đi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kế hoạch như vậy trong 6 tháng tới thì việc học hỏi từ các doanh nghiệp khác sẽ tương đối ít đi (lần lượt 53% và 52%).

 

Mời bạn đánh giá bài trên

Số lượt: []. Điểm trung bình: [/5]

Chưa có đánh giá

Rất tiếc khi biết bài này không hữu ích với bạn...

Hãy giúp bọn mình nha

Bạn nghĩ bài này cần làm gì để hữu ích hơn