Homepage » Tag Archives: huawei

Posts Tagged: "huawei"

Anh đề xuất cấm Huawei vì lý do đạo đức

Ủy ban Quốc Hội Anh vừa trình kết luận không có bằng chứng để loại Huawei khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông nước này, nhưng lại đề xuất với chính phủ về một lệnh cấm khác vì lý do đạo đức và chính trị....

BETA