Techsignin Forum
chaubaonghi
New Member
Joined: 20/06/2023 18:24
Last seen: 30/06/2023 10:33
Topics: 0 / Replies: 4
Reply
Answer to: Wifi 6 là gì? Wifi thế hệ mới cho chất lượng mạng tốt nhất

Mạng dùng wifi 6 cho mấy mô hình công cộng coi phim chắc oke lắm đây

10 months ago
Reply
Answer to: Wifi 6 là gì? Wifi thế hệ mới cho chất lượng mạng tốt nhất

Quán em làm quán cafe hơn 100 mét vuông mà cái mạng bị khách chê suốt

10 months ago
Reply
RE: Wifi 6 là gì? Wifi thế hệ mới cho chất lượng mạng tốt nhất

Ví dụ mình làm quán cafe muốn mạng mạnh hơn thì sao

10 months ago