Huawei Việt Nam trao tặng 100 bộ thiết bị trạm sạc dự phòng di động cho các điểm trường vùng sâu vùng xa

0 Posts
1 Users
0 Reactions
918 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Với những thiết bị công nghệ này, Huawei mong rằng sẽ mang đến sự hỗ trợ tốt nhất, giúp các hoạt động giáo dục tại địa phương được thuận tiện và dễ dàng hơn.

nothing

 
Posted : 09/12/2021 07:00