Dùng kính làm bàn máy tính và hậu quả

1 Posts
1 Users
1 Likes
999 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Anh em cẩn thận với mấy cái bàn kính dù cường lực nhé. Thấy ghê răng quá

 

nothing

 
Posted : 29/11/2021 02:02
Quang4G reacted