Theo Facebook, xác thực hai yếu tố là phương pháp bảo mật tốt nhất hiện nay nhằm cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của người dùng.

Facebook khuyên người dùng bật xác thực hai yếu tố

Và để phù hợp cho toàn bộ người dùng, mạng xã hội này đã thực hiện việc thiết lập xác thực hai yếu tố trở nên đơn giản hơn. Cụ thể, Facebook đã cải tiến tính năng này theo hai cách:

  • Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố giờ đây trở nên dễ dàng hơn với luồng thiết lập được hướng dẫn một cách đơn giản hóa.
  • Facebook cũng đã mở rộng cách người dùng có thể bảo mật tài khoản của mình với bước xác thực thứ hai, bằng cách đảm bảo rằng cả những người dùng Facebook không có số điện thoại di động cũng có thể kích hoạt xác thực hai bước.

Trước đây, Facebook yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại di động để nhận mã đăng nhập gồm 6 chữ số thông qua tin nhắn văn bản. Hiện nay, khi đăng ký xác thực hai yếu tố, Facebook sẽ hướng dẫn toàn bộ quy trình, giải thích cách hoạt động và cho người dùng thêm tùy chọn tin nhắn văn bản hoặc một ứng dụng xác thực như Google Authenticator hoặc Duo Mobile để lấy mã đăng nhập.

Tại sao nên sử dụng xác thực hai yếu tố?

Xác minh hai bước là phương pháp bảo mật tốt nhất, cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của người dùng. Facebook cho biết đang tiếp tục khuyến khích người dùng kích hoạt xác thực hai yếu tố để tạo thêm một lớp bảo vệ bổ sung cho tài khoản Facebook của họ.

Để bật xác thực hai yếu tố, hãy truy cập trang facebook.com/settings và nhấp vào thanh “Bảo mật và Đăng nhập”.

Theo Facebook