Thứ Ba, 4 Tháng Tám, 2020
Trang chủ 2019 Tháng Mười Hai 1

Lưu trữ hàng ngày: 01/12/2019

LG: TVC chỉ giới thiệu về công nghệ OLED

Mới đây, LG đã gửi thông báo đến các cơ quan truyền thông sau khi nhận được các câu hỏi về TVC quảng cáo đang phát trên các mạng xã hội.