TechSign.in 2020 January 1

Lưu trữ hàng ngày: 01/01/2020

Nhận tin tức qua e-mail

Nhận tin tức qua e-mail

Đối với những người dùng từ thuở Internet sơ khai, Yahoo! vẫn còn chưa bị Google đe dọa, thì nhận tin tức qua e-mail là một cách giúp cập nhật nhanh chóng. 
Ra mắt Realme 5s, bán độc quyền tại Thế giới Di động từ 14/12

Smartphone Realme sẽ hiện quảng cáo, nhưng bạn có thể tắt chúng hoàn toàn

Có lẽ sớm muộn gì thì các phần mềm giao diện người dùng trên smartphone cũng sẽ buộc người dùng xem quảng cáo. 
Yahoo! Hỏi & đáp đã đóng cửa?

Yahoo! Hỏi & đáp đã đóng cửa?

Hiện địa chỉ truy cập của Yahoo! Hỏi & Đáp (https://vn.answers.yahoo.com/) chỉ xuất hiện nội dung: "This site can’t be reached"