Năm 2022, Apple gỡ hơn 8.000 ứng dụng từ Việt Nam

0 Posts
1 Users
0 Reactions
461 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Theo Báo cáo minh bạch của App Store năm 2022, Việt Nam nằm trong nhóm nước có số ứng dụng bị Apple gỡ nhiều nhất thế giới vì gian lận hoặc mang đến trải nghiệm kém.

Apple says its App Store prevented over $2B in fraudulent transactions last  year | TechCrunch

Theo đó, kho ứng dụng của Apple có khoảng 1,78 triệu ứng dụng và trong năm qua có 186.195 ứng dụng bị gỡ, phần lớn thuộc loại trò chơi (38.883 ứng dụng) và công cụ tiện ích (20.045 ứng dụng).

Trong đó, Việt Nam có 8.462 app bị xóa vì những lý do khác nhau, nhiều nhất là vi phạm nguyên tắc thiết kế với 4.657 ứng dụng, đứng thứ 6 thế giới; còn lý do gian lận là 3.626, đứng thứ 2 thế giới.

Theo hướng dẫn của Apple, lỗi thiết kế là ứng dụng đã lỗi thời hoặc mang đến trải nghiệm người dùng kém hơn so với hãng mong đợi. Ví dụ, khi người dùng truy cập, ứng dụng chuyển hướng họ sang một trang web trước khi khởi chạy.

Vi phạm gian lận là việc các ứng dụng mắc một số vi phạm như tạo các đánh giá gian lận về đối thủ, cạnh tranh không lành mạnh hoặc tạo các nội dung sai sự thật nhằm dụ người dùng cài đặt. Ngoài ra, những lý do khác được hãng đề cập là vi phạm quy tắc ứng xử của nhà phát triển, gian lận nhiều lần, thiết kế sao chép ứng dụng khác, tạo ứng dụng spam, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tin giả…

Thị trường có số ứng dụng bị gỡ khỏi App Store cao nhất là Trung Quốc với hơn 41.000, Mỹ hơn 32.000, Ấn Độ hơn 10.000 ứng dụng.

Nguồn

nothing

 
Posted : 21/05/2023 22:01