Cách đơn giản để sạc điện thoại nhanh chóng

0 Posts
1 Users
1 Likes
973 Views
Xuân Thành
Posts: 75
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Còn hậu quả thì khó nói 🤣 

 

https://www.facebook.com/1247542983/videos/873820253286172/

nothing

 
Posted : 01/12/2021 00:18
heoluoi reacted