Homepage » Tag Archives: kiểm soát nội dung

Posts Tagged: "kiểm soát nội dung"

Instagram chặn nội dung chống vaccine

Instagram chặn nội dung về phong trào “anti-vaccine” (chống vaccine) bằng công nghệ máy học, các thẻ liên quan cũng được xóa đi nhằm loại bỏ thông tin giả. Instagram đã bắt đầu chặn việc truy cập vào những thẻ trả về tin tức giả...

BETA