Bộ ứng dụng MS Office trên máy Mac có một lỗi thường xuất hiện: nếu bạn thử lưu tên file có dấu gạch chéo (/) thì một hộp thoại sẽ hiện ra như hình dưới

Sửa lỗi không lưu được file MS Office trên máy MAC

Tạm dịch lỗi trong hình: Word không thể lưu tài liệu này do cách đặt tên hoặc lỗi phân quyền trên ổ cứng.

Có một tin tốt và một tin xấu cho bạn:

  • Tin xấu là bạn không thể lưu file với kí tự lạ này ( / ).
  • Tin tốt là bạn chỉ cần xóa dấu gạch chéo đi thì sẽ lưu tập tin bình thường

Nhưng một điều khá hài hước là mọi phần mềm văn phòng khác trên máy Mac đều cho phép bạn thoải mái mở, lưu hoặc đặt tên file với dấu gạch chéo, nhưng bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft thì không.

Hiện tại vẫn chưa thấy bản vá hay bản cập nhật sửa lỗi này từ Microsoft, song nếu bạn không muốn hộp thoại xuất hiện báo lỗi thì có thể thử giải pháp đơn giản sau:

  • Nếu bạn tự soạn văn bản thì khi lưu file đừng thêm dấu gạch chéo kẻo bị lỗi.
  • Nếu bạn nhận file từ người khác có dấu gạch chéo. Cứ bình tĩnh, vào “File”, chọn “Save As” và xóa dấu gạch chéo đi.

Tham khảo: lifehacker