Từ nay Apple sẽ công khai toàn bộ dữ liệu ứng dụng thu thập từ người dùng

Bạn có từng thắc mắc các ứng dụng di động thu thập những dữ liệu gì về bạn không? Tin vui cho những người dùng macOS và iOS là giờ đây bạn có thể biết rõ về điều này trước khi tải ứng dụng về máy.

Apple đang yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng công bố chính sách bảo mật, cung cấp thông tin cụ thể về những dữ liệu họ thu thập của người dùng từ ứng dụng. Công cụ bảo mật mới được phát hành cùng với iOS 14.3 sẽ giúp tăng tính minh bạch cho ứng dụng.

Tính năng mới phát hành được gọi là “nutrition labels”, sẽ thông báo cho người dùng về những dữ liệu mà ứng dụng thu thập nếu bạn tải xuống. Bạn có thể tìm thấy thông tin nhãn của ứng dụng trong App Store, kèm theo xếp hạng, giá và ảnh chụp màn hình.

Từ nay Apple sẽ công khai toàn bộ dữ liệu ứng dụng thu thập từ người dùng

Hiện tại những thông tin được cung cấp chỉ do nhà phát triển tự báo cáo, Apple không can thiệp vào ứng dụng, hãng cũng chưa nói rõ về quy trình kiểm tra lại tính xác thực của những thông tin đó. Tuy nhiên đây vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của Nhà Táo cung cấp cho người dùng nhiều quyền riêng tư và kiểm soát thiết bị hơn. Nhãn mới chỉ yêu cầu nhà phát triển phải tự báo cáo thông tin quyền riêng tư và có nhiệm vụ cập nhật thường xuyên mỗi khi có thay đổi.

Các nhãn quyền riêng tư được công bố lần đầu tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) của Apple từ tháng 6. Cụ thể, nhãn sẽ hiển thị thông tin dưới dạng hai danh mục: dữ liệu liên kết với người dùng và dữ liệu ứng dụng dùng để theo dõi bạn. Dưới đây là những thông tin mà nhãn sẽ hiển thị trong mục mô tả ứng dụng mới trên App Store:

Từ nay Apple sẽ công khai toàn bộ dữ liệu ứng dụng thu thập từ người dùng

Trong phần App Privacy (Quyền riêng tư ứng dụng) của mỗi danh sách App Store, nhà phát triển phải tóm tắt những thông tin nào được thu thập trong ba phần: Data used to track you (Dữ liệu được sử dụng để theo dõi bạn), Data linked to you (Dữ liệu được liên kết với bạn) và Data not linked to you (Dữ liệu không được liên kết với bạn), với danh sách cụ thể các phần. Trong đó gồm dữ liệu cá nhân và tài chính mà công ty sở hữu ứng dụng thu thập cũng như những dữ liệu nào (nếu có) được chia sẻ với các công ty khác. Thông tin bảo mật là bắt buộc đối với tất cả các ứng dụng trên iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS và TVOS, khi các nhà phát triển gửi bản cập nhật hoặc phiên bản mới – bao gồm cả các ứng dụng do chính Apple phát triển.

Apple cho biết quy trình tự báo cáo đã hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, ví dụ: xếp hạng độ tuổi ứng dụng là do nhà phát triển tự báo cáo. Nếu có một ứng dụng không cung cấp chính xác quy trình thu thập dữ liệu, Nhà Táo sẽ làm việc với nhà phát triển để xác thực lại.

Từ nay Apple sẽ công khai toàn bộ dữ liệu ứng dụng thu thập từ người dùng

Từ 8/12, các nhà phát triển được yêu cầu phải nhập thông tin nhãn bảo mật trước khi gửi ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng lên App Store. Apple cho biết họ kỳ vọng tính năng mới sẽ mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Bạn có thể không thấy những mục này trong ứng dụng hôm nay, vì Apple chỉ yêu cầu các nhà phát triển cung cấp thông tin khi phát hành bản cập nhật ứng dụng hoặc khi gửi ứng dụng mới cho App Store phê duyệt. Tuy nhiên cũng có một số nhà phát triển chủ động cập nhật thông tin này cho người dùng. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy một số ứng dụng có hiển thị thông tin về những dữ liệu được ứng dụng thu thập.

Mời bạn đánh giá bài trên

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá