Bosch đổi tên Hệ thống An ninh thành Bộ phận Công nghệ Tòa nhà

Từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, Bộ phận Hệ thống An ninh của Bosch chính thức được đổi tên thành Bộ phận Công nghệ Tòa nhà.

Hệ thống An ninh Bosch gồm 2 bộ phận là kinh doanh sản phẩm toàn cầu và dịch vụ tích hợp hệ thống tại 8 quốc gia. Tùy từng thị trường ở 8 quốc gia này, danh mục dịch vụ bao gồm an ninh, năng lượng và tự động hóa tòa nhà. Dịch vụ này của Bosch giúp người dùng lên kế hoạch, lắp đặt và vận hành giải pháp cũng như các dịch vụ bổ sung khác.

Bosch đổi tên Hệ thống An ninh thành Bộ phận Công nghệ Tòa nhà

Bộ phận Kinh doanh sản phẩm – sẽ được đổi tên thành Hệ thống An ninh và An toàn của Bosch – tiếp tục là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm thuộc hệ thống video giám sát, cảnh báo xâm nhập, báo cháy, âm thanh thông báo và sơ tán, kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý, tất cả đều mang thương hiệu Bosch. Danh mục sản phẩm này cũng bao gồm hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp và thiết bị hội nghị. Các sản phẩm được phân phối độc quyền thông qua đơn vị tích hợp hệ thống hoặc đại lý.

Trong bộ phận Kinh doanh sản phẩm, Hệ thống An ninh Bosch sẽ kết hợp hệ thống video giám sát, hệ thống cảnh báo xâm nhập cũng như hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý thành một ngành hàng duy nhất là An ninh. Với sự thay đổi này, Bosch sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp an ninh tích hợp trong từng lĩnh vực cụ thể.

“Chúng tôi mong muốn danh mục sản phẩm sẽ được thể hiện tốt hơn thông qua tên gọi mới này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn. Trong những năm tới, chúng tôi muốn chủ động định hình những quy trình chuyển đổi được tạo nên bởi Internet Vạn vật, cũng như tập trung nhiều hơn vào công nghệ kết nối, cung cấp các giải pháp tích hợp và dịch vụ. Đồng thời, động thái này sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của chúng tôi,” ông Gert van Iperen, Chủ tịch Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch chia sẻ.

Mời bạn đánh giá bài trên

Số lượt: [0]. Điểm trung bình: [0/5]

Chưa có đánh giá