Bạn có thể thông thạo một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với mình chỉ trong 20 giờ thực hành một cách kỹ càng và tập trung. Đó là thông điệp từ Josh Kaufman, tác giả cuốn sách “The First 20 Hours”.

Ở video trên, Kaufman chỉ ra rằng cách để học nhanh một kỹ năng mới chỉ trong 4 bước:

1. Phân tích kỹ năng: Đầu tiên, bạn cần chia những gì cần học thành các phần nhỏ và thực hành những phần quan trọng nhất.

Ví dụ: khi học chơi một nhạc cụ nào đó, bạn chỉ cần biết một vài hợp âm là đã có thể chơi được các giai điệu của bài nhạc. Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ mới, chỉ cần học 2000 từ thông dụng nhất thì bạn đã nắm được 80% ngôn ngữ đó.

2. Tự điều chỉnh: Hãy học từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo để có thể biết được lỗi sai của mình và tự điều chỉnh.

3. Đẩy lùi rào cản của việc học: Xác định những lý do có thể làm bạn sao lãng và loại bỏ chúng ngay để tập trung hoàn toàn vào những gì bạn muốn học.

4. Thực hành ít nhất 20 giờ.

20 giờ và 4 bước đơn giản để bạn học thành thạo một kỹ năng hoàn toàn mới

20 giờ tương đương với 40 phút mỗi ngày trong vòng một tháng, bạn còn chờ gì nữa nào?

Theo: Lifehacker