Homepage » Author Archives: Phuong Vuong (page 2)

Posts by: Phuong Vuong

Cách đo khoảng cách với Google Maps

Không cần cài đặt thêm ứng dụng nào, bạn vẫn có thể đo khoảng cách với Google Maps. Thậm chí bạn có thể đo nhiều điểm để tính tổng quãng đường di chuyển. Khi kiểm tra một vị trí trong Google Maps, đôi khi bạn...

BETA